DockerIL

Install AdGuard Home Using Docker Compose

AdGuard Home הנה מערכת מבוססת DNS המיועדת לחסימת פרסומות וכן לבקרת הורים. מטרת המערכת היא לחסום את הפרסומות השונות וכן לאפשר גלישה בטוחה של הילדים על ידי חסימת אתרים בעלי תוכן למבוגרים, חיפושים לא ראויים בגוגל וכן ביוטיוב וזאת מבלי להתקין אפליקציה על המכשירים ברשת.

במדריך זה אסביר כיצד להתקין את המערכת על גבי Docker Compose, אך לפני שנתחיל יש להתקין Docker Compose על פי ההנחיות במדריך הבא.

שלב א – הוספת ההגדרות לקובץ ה docker-compose.yaml

פתחו את קובץ ה docker-compose לעריכה על ידי הפקודה הבאה:

sudo nano /opt/docker/docker-compose.yaml

והוסיפו פנימה את קטע הקוד הבא:

 adguard-home:
  image: adguard/adguardhome
  container_name: adguard-home
  restart: always
  network_mode: host
  volumes:
   - ./adguard/work:/opt/adguardhome/work
   - ./adguard/conf:/opt/adguardhome/conf

שמרו את הקובץ והריצו את הפקודות הבאה:

cd /opt/docker
sudo docker-compose up -d

אם עשיתם הכל כראוי הקונטיינר יותקן ונוכל לראותו דרך הממשק של portainer:

שלב ב' – הגדרות ראשוניות

AdGuard Home מגיעה עם אשף התקנה אשר משמש להגדרה הראשונית של המערכת. בשלב זה של המדריך נעבור על ההגדרות הנ"ל.
לצורך כך, פתחו את הדפדפן והקישו את כתובת השרת עליו מותקנת המערכת, בתוספת פורט 3000 בצורה הבאה: http://[serverip]:3000.

המסך הראשון שנראה יהיה מסך ה Welcome, כאן פשוט נלחץ על "Get Started":

בשלב הבא נגדיר את הגדרות הרשת של המערכת:

כאשר:

בשלב הבא נגדיר את שם המשתמש והסיסמה עבור הגישה לממשק הניהול של המערכת:

בשלב הבא נראה מסך ובו הבסרים כיצד להגדיר את המכשירים השונים ברשת לעבודה מול שרת ה DNS:

במסך האחרון, לאחר שסיימנו את ההגדרות נקבל הודעת הצלחה עם קישור למסך הניהול של המערכת:

אם הגדרנו הכל כראוי, נוכל לראות כעת את ממשק הניהול של המערכת:

בהצלחה!

Exit mobile version