DockerIL

Share Configuration

קונפיגורציית סביבת הדוקרים האישית שלי.

אני עובד עם Hybrid Swarm הכולל תחנת Linux, תחת Windows ותחנת Raspbian.
בין היתר הקונפיגורציה שלי כוללת:

אהבתם? לחיצה על Star תגיד את זה במקומכם.
😉

Exit mobile version