Install Chrony NTP Server using Docker-Compose

Chrony - NTP dockeril.net

Network Time Protocol (בראשי תיבותNTP) הוא פרוטוקול תקשורת המאפשר סנכרון שעונים המתבסס על תקשורת TCP/IP. הפרוטוקול מתבסס על service או daemon שרץ על שרת המחובר לשעון אטומי, מקלט GPS או התקן זמן מדויק אחר, השרת עצמו נקרא לרוב שרת זמן (time server). כל מחשב המעוניין (ומורשה, במקרים מסוימים) להסתנכרן מול אותו התקן זמן מזדהה מול השרת בעזרת פרוטוקולים מוכרים או באופן אנונימי, אם הדבר מאופשר, ואז הוא יכול להסתנכרן מולו. בין השאר מתמודד הפרוטוקול עם השבתה של שרתי הזמן, חלוקת עומסים, שיפור הדרגתי של דיוק, תעדוף שרתים ועוד.

במדריך זה אסביר כיצד ניתן להתקין שרת NTP על גבי Docker ולהשתמש בו אצלכם ברשת לצורך סנכרון זמנים בין המכשירים השונים. אצלי בבית לדוגמה הוא משמש לסנכרון זמנין בין התקני ה IOT השונים.
אך לפני שנתחיל יש לוודא כי התקנתם סביבת docker ו- docker-compose על פי המדריך הבא.

שלב א – התקנת הקונטיינר והגדרה ראשונית

כעת, ערכו את קובץ ה docker-compose והוסיפו פנימה את הקוד הבא:

  • שימו לב לשורה של ה Volumes, לפני שמריצים את פקודת ה docker-compose יש לוודא שהוא קיים ושהקובץ מכיל את ההגדרות, לצורך כך כתבו את הפקודה הבאה:

והדביקו פנימה את קטע הקוד הבא:

כאשר:

  • allow 192.168.0.0/23 – מציין את כתובות הרשת המורשות להשתמש בשרותי ה NTP. וודאו כי ההגדרה מתאימה לרשת שלכם.

כעת הריצו את הפקוה sudo docker-compose up -d על מנת להתקין את הקונטיינר. אם ביצעתם הכל כראוי תוכלו לראות כי הקונטיינר רץ ועובד:

chrony - container in portainer view - dockeril.net

שלב ב' – הגדרת המכשירים ברשת לשימוש ה chrony

בשלב זה של המדריך אסביר כיצד להגדיר את הרכיבים השונים ברשת להשתמש בשרת על מנת לסנכרן את המחשב אל מול שרת ה NTP שזה עתה התקנו.

על מנת לסנכרן את שעון המחשב אל מול שרת ה NTP שזה עתה הגדרנו יש לפתוח את חלון ה CMD כמנהל ולהריץ את הפקודה הבאה:

אפשרות נוסםת היא להריץ את הפקודות הבאות:

שימוש מועיל!

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*