DockerIL

Botvid-19 – בוט למילוי הצהרת בריאות דיגיטלית

בואו נודה בזה שתהליך החתימה על הצהרות הבריאות הדיגיטליות הוא תהליך מציק (בטח ובטח כאשר יש יותר מילד אחד במערכת החינוך). Botvid-19 הוא תוצר של חשיבה של Adam Russak ושלי המאפשר לנו לבצע את החתימה בצורה פשוטה על ידי שימוש בבוט של Telgram על ידי שימוש בפקודה Sign.

במדריך זה אסביר כיצד להתקין את הקונטיינר של Botvid-19 וכיצד להגדיר את הבוט לחתימה, אך לפני שנתחיל אנא וודאו כי ביצעתם את השלבים הבאים.

כעת, פתחו את קובץ ה docker-compose.yaml שלכם והדביקו פנימה את הקוד הבא:

version: "3.7"

services:
 botvid:
  image: techblog/botvid-19
  container_name: botvid
  restart: always
  labels:
   - "com.ouroboros.enable=true"
  environment:
   - API_KEY=
   - ALLOWED_IDS=
  volumes:
   - ./botvid/config/:/opt/dockerbot/config

כאשר:

שמרו את הקובץ והריצו את הפקודה:

sudo docker-compose up -d

אם ביצעתם הכל כראוי, תוכלו לראות שהקונטיינר רץ:

כעת, ערכו את קובץ ההגדרות החדש הנמצא תחת ה Volume של config. אם תכנסו לנתיב הזה תוכלו לראות כי נוצר קובץ ק\חדש בשם config.yaml במבנה הבא:

edu:
  USER_ID: 
  USER_KEY: 
mashov:
#Add Kids Block as needed
#UNused Kid Block should be left empty or removed from file
  kid1:
    MASHOV_USER_ID_KID: 
    MASHOV_USER_PWD_KID: 
    MASHOV_SCHOOL_ID_KID: 
  kid2:
    MASHOV_USER_ID_KID:
    MASHOV_USER_PWD_KID: 
    MASHOV_SCHOOL_ID_KID:
infogan:
  BASE_URL: 
  PARENT_NAME: 
  PARENT_ID: 
  KID_NAME: 
  KID_ID: 
webtop:
  USER_ID: 
  USER_KEY: 

כאשר:

לאחר מילוי הפרטים ושמירת הקובץ יש לאתחל את הקונטיינר על מנת שההגדרות יכנסו לתוקף.

כעת, כנסו לבוט שזה עתה הקמתם, וכתבו את הפקודה

/sign

תהליך החתימה יארך בין 8-10 שניות ובסופו תקבלו בחזרה צילום של החתימות שנראה כך:

שימוש מועיל!

Exit mobile version